Tarot of Journey to the Orient

Bài Tarot, Nghệ thuật, NXB Lo Scarabeo, Văn hoá


Tarot of the Journey to the Orient

Tác giả: Pietro Alligo, Riccardo Minetti, Severino Baraldi

Phát hành: Lo Scarabeo

Bao gồm: Deck + Booklet

Giá: 700,000đ

Bán bài Tarot of the Journey to the Orient

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên