Lá Six of Wands – Tarot of Trees

Tarot of Trees, Tarot Việt Nam


Six of Wands

sixofwands_lg

Sáu cây gậy mọc lên từ cây. Tất cả những cây gậy, cùng xuất hiện trên cùng một cái cây, đại diện cho những xung đột và đấu tranh đã vượt qua và vinh quang thống nhất mà bạn đạt được.

Ý nghĩa:

Lá Six of Wands là lá bài nói về chiến thắng và vinh quang, đặc biệt là với ý nghĩa vật chất. Lá bài này ám chỉ rằng bạn đã đạt được thành công hoặc đã đứng trên đỉnh cao. Trong khi lá Five of Wands mô tả những xung đột mà một người gặp phải trong khi đẩy mạnh những kế hoạch của họ, thì lá Six cho thấy việc một người có thể vượt qua mọi trở ngại và đạt đến vinh quang và sự ca ngợi mà người đó xứng đáng. Lá  bài này cho thấy sự công nhận chính thức hoặc thừa nhận đối với sự chăm chỉ của bạn. Nó cũng ám chỉ những người rất tự hào về bản thân và công việc họ làm, có thể có cảm giác bản thân quan trọng hoặc kiêu ngạo. Hãy tận hưởng thành công của bạn! 

Sách Tarot of Trees – Dana Driscoll

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Trees

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *