Lá Knight of Wands – Silver Witchcraft Tarot

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Silver Witchcraft Tarot


Knight of Wands

Ý nghĩa lá Knight of Wands trong bộ Silver Witchcraft Tarot

Lãng khách

Học hỏi và cảm nhận về sự sáng tạo

Mô tả: Một người đàn ông đang cưỡi một con lạc đà trên sa mạc, với một đốm lửa bạc trên tay và một con kỳ giông trên cánh tay. Ông đang hướng về phía trước và đi theo dấu cát. Đằng xa phía sau có các kim tự tháp.

The Knight of Wands cực kỳ nhiệt thành và một khi ông đã quyết định làm điều gì đó, ông sẽ thực hiện nó với sự tập trung cao độ. Dù ông thích di chuyển một cách nhanh chóng, và ông thường làm như vậy, ông cũng có khả năng trì hoãn để cân nhắc các ý đồ của ông, nếu ông không bị phân tán bởi ai khác. Ông rất tò mò và yêu thích nhiều thứ đến nỗi, thật dễ dàng để khiến ông đánh mất sự tập trung đó.

Ý nghĩa

Vì thế giới lớn hơn trải nghiệm của chúng ta, Lãng khách khám phá thế giới, mỗi ngày một bước, đi xa hơn, thay đổi và mở rộng danh giới của mình khi ông đương đầu với giới hạn của bản thân.

Bộ bài Silver Witchcraft Tarot – Joseph Viglioglia

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Silver Witchcraft Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *