Lá Nine of Cups – Mystical Manga Tarot

Mystical Manga Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Nine of Cups

Ý nghĩa lá Nine of Cups trong bộ bài Mystical Manga Tarot
Ý nghĩa lá Nine of Cups trong bộ bài Mystical Manga Tarot

Nghĩa tiên đoán: vào những ngày xa xưa, lá bài này được gọi là lá bài Nguyện Ước. Nếu nó xuất hiện trong trải bài của bạn, điều ước của bạn sẽ thành hiện thực thôi. Ngày nay, chúng ta không thảo luận quá nhiều về những điều ước trở thành sự thật nữa, thay vào đó chúng ta đạt được những điều ước bằng chính sức mình. Sự thật có thể nằm ở giữa: bạn đã đưa ra những lựa chọn tốt và kết quả làm bạn thấy rất hài lòng. Đối với khoảnh khắc này, ít ra thì bạn cũng thấy được cuộc đời là tươi đẹp.

Lời khuyên: hãy đếm những lời cầu chúc bạn có được, hãy thể hiện lòng biến ơn, hãy chia sẻ những điều tốt đẹp của mình với người khác.

Nghĩa ngược: quá nuông chiều bản thân, ích kỉ, không hài lòng, hối tiếc.

Sách Hướng Dẫn Mystical Manga Tarot – Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Mystical Manga Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *