Lá Eight of Wands – Gilded Tarot

Gilded Tarot, Tarot Việt Nam


Eight of Wands

8 of Wands

Tám cây gậy bay xuyên bầu trời một cách có thứ tự ngang qua một khung cảnh đồng quê thanh bình. Nhờ được xếp đặt việc di chuyển từ trước, những cây gậy kia sẽ tiếp đất như thế nào cũng đã được quyết định. Chúng chuyển động với độ chắc chắn và tốc độ không thay đổi. Cũng như con sư tử và người phụ nữ dạo bước cùng nhau trong tình đoàn kết về phía mục tiêu chung trong là bài Strength, lá số VIII của bộ Ẩn chính, những chuyện xảy ra ở Eight of Wands cũng tương tự vậy. Mục đích được xác định và sự cân bằng mỏng manh ở Strength được kết hợp với hành động táo bạo của bộ Wands. Mọi thứ được sắp đặt để xảy ra và sẽ xảy ra nhanh chóng.

Bạn đang chờ đợi một kết quả. Bạn sẽ không phải đợi lâu. Các sự kiện được xếp đặt đang diễn tiến nhanh chóng tới cái kết hiển nhiên của chúng.

Hãy cẩn trọng với những hiểm nguy của việc can thiệp. Nếu ta thay đổi chuyển động của một trong những cây gậy, thì những cây khác do sự gần gũi với nhau sẽ chịu ảnh hưởng. Các mối liên hệ rất phức tạp và bạn có thể không nhìn thấy được những hệ quả to lớn từ hành động của mình.

Sách Gilded Tarot – Barbara Moore

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Gilded Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *