Lá Five of Wands – Gilded Tarot

Gilded Tarot, Tarot Việt Nam


Five of Wands

5 of Wands

Trong một khoảng rừng thưa, năm người tranh tài với nhau. Từng người cầm trong tay gậy gộc, bộc lộ rõ ý chí và khả năng của bản thân để phân thắng bại. Khi làm như vậy, họ nhận biết điểm mạnh điểm yếu của bản thân, và cũng giúp cho đối thủ của mình nhận biết như vậy. The Hierophant, lá số V trong bộ Ẩn chính, nói về sự tuyệt vời của thành tựu tập thể. Lá bài Five of Wands chỉ cho chúng ta cách ta giúp chính mình và những người khác biểu hiện tốt nhất khả năng của mình và qua đó góp phần vào lợi ích chung.

Bạn đang ở trong một tình huống cạnh tranh. Hãy nhìn nhận hoàn cảnh như đúng bản chất của nó: một cơ hội để phát triển và giúp người khác phát triển. Dù đang cạnh tranh với người khác, nhưng thật ra bạn đang cạnh tranh với chính mình. Hãy làm hết sức mình, vì lợi ích của bản thân với của người khác.

Hãy trông chừng những động cơ không thích hợp. Hãy cạnh tranh với tâm niệm là để cải thiện bản thân và xã hội, chứ không phải để gây thương tổn hay hủy diệt ai khác. Hãy chơi theo luật. Hãy tự tin và đừng cố giành lấy một lợi thế bất công bằng việc gian lận.

Sách Gilded Tarot – Barbara Moore

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Gilded Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *