Lá XIV. Temperance – Cosmos Tarot

Cosmos Tarot & Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


XIV. Temperance: Pictor

Ý nghĩa lá XIV. Temperance trong bộ Cosmos Tarot

Nguyên tố: Khí

Phụ Trợ – Động Viên – Người Bảo Hộ

Pictor (chòm Hội Giá) được biết tới như giá gỗ đặt khung tranh của chốn thiên đường. Tên cũ của nó là “Equuleus Pictoris”, một từ có nghĩa là “cái mông”, “chú ngựa nhỏ” hoặc “cái giá gỗ”. Giá gỗ là một vật tuy rất quan trọng đối với người họa sĩ nhưng thường bị đánh giá thấp, nó đại diện cho tiềm năng và phương pháp. Con vật thồ hoặc cái giá gỗ đều thể hiện sự phục vụ giống nhau: chúng hỗ trợ ta bảo vệ những món hàng quý giá.

Sự khởi đầu của những thử thách mới trong công việc có thể được nhắc đến khi lá bài xuất hiện xuôi chiều, cái giá gỗ có thể đại diện cho một cá nhân hay một công cụ trợ giúp cho quá trình sáng tạo. Giống với lá Caellum, cái đục của nhà điêu khắc, Pictor cũng là chất xúc tác cho sự tạo lập tác phẩm. Cái giá vẽ còn có thể ám chỉ một người muốn sử dụng tác phẩm của mình để giới thiệu hoặc để khuyến khích sự sáng tạo. Lá bài còn có thể ám chỉ việc làm từ thiện, hoặc việc người bảo hộ muốn thấy người sáng tạo tiếp tục thực hiện công việc có hiệu quả. Trong bài tarot thông thường, lá Temperance có thể chỉ sự điều độ, sự thích ứng hoặc sự cân bằng. Trong trường hợp này, một người phải học cách cân bằng những năng lực của bản thân để tự giúp mình bên cạnh việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác.

Ngược chiều, lá bài ám chỉ tiến trình tạo ra thành phẩm không suôn sẻ. Thêm vào đó, nó có thể nó đại diện cho một người quá phụ thuộc vào việc phải có cảm hứng hoặc phải có sự trợ giúp từ người khác thì công việc mới hoàn thành. Có lẽ người đó bị phân tâm bởi chuyện tìm kiếm một công cụ hay một môi trường làm việc phù hợp hơn là thực sự tập trung vào chuyên môn của mình. Cần phải phân định rõ thế nào là thiếu năng lực và thế nào là sự trì hoãn.

Xem bản dịch đầy đủ 78 lá bài Cosmos Tarot.

Bộ bài Cosmos Tarot and Oracle – Light Grey Art Lab

Dịch: Vinh Cao

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *