Druid Plant Oracle – Sách Hướng Dẫn

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot


Những trang sách sau đây sẽ viết về Druid Plant Oracle. Với mỗi lá bài, bên cạnh tên thông dụng tôi sẽ cung cấp thêm tên Gaelic và tên khoa học của từng loài thực vật; sau đó sẽ là những tóm tắt về các truyền thuyết Druid, Celtic và các câu chuyện dân gian có liên quan.

Xin vui lòng click vào tên và hình ảnh lá bài để tham khảo giải nghĩa.

aigremoine Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 1 Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 2 Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 3
Agrimony Bentony Borage Bramble
Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 4 Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 5 Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 6 Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 7
Burdock Celtic Bean Chamomile Clover
Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 8 Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 9 Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 10 Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 11
Comfrey Cuckoo Pint Fern Fir Club Moss
Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 12 Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 13 Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 14 Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 15
Flax Garlic Heather Ivy
Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 16 Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 17 Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 18 Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 19
Juniper Lady’s Mantle Madder Mandrake
Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 20 Druid Plant Oracle - Sách Hướng Dẫn 21 gui armoise
Meadowsweet Mint  Mistletoe  Mugwort
ortie plantain coquelicot primevere
Nettle Plantain Poppy Primrose
vesse-de-loup verveine ble guede
Puffbal Vervain Wheat Woad
achillee poisons gardiens reconstituants
Yarrow The Banes The Guardians The Restorers

Bộ bài Druid Plant Oracle– Philip & Stephanie Carr-Gomm, Will Worthington

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *