Lá Ace of Earth – Cosmos Tarot

Cosmos Tarot & Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


1 Earth – Lacerta + Musca

Ý nghĩa lá Ace of Earth trong bộ Cosmos Tarot

Chòm Hiết Hổ + Chòm Thương Dăng

Sự Cần Thiết Biến Chuyển Và Đổi Mới

Lacerta và Musca theo nghĩa đen là thằn lằn và con ruồi. Mỗi con đều đại diện cho chu trình của cuộc sống và sự cân bằng trong tự nhiên. Trong truyền thuyết La Mã, thằn lằn được cho là ngủ suốt mùa đông, đại diện cho quan niệm về cái chết và sự phục sinh. Ruồi cũng là đại diện cho chu trình ấy. Ruồi đẻ trứng vào những mảng thịt thối để những con dòi sinh ra có thức ăn. Những ruồi nhỏ tiến hóa từ dòi tiếp tục lại trở thành thức ăn cho loài khác và quy luật đó cứ liên tục tuần hoàn.

Khi lá bài xuất hiện trong trải bài, nó đại diện cho một sự trưởng thành cần đổi mới. Đây là lá bài của sự chuyển đổi và phục hồi những mối quan hệ, quan niệm hay ký ức cũ. Đây cũng có thể là tín hiệu cho việc thay đổi nghề nghiệp, từ bỏ một mối quan hệ hay bỏ bớt một vài sự sở hữu để chừa chỗ cho những thứ mới tiến vào. Trong vị trí thuận chiều, đây sẽ là một sự chuyển đổi xứng đáng. Dù cho sự ra đi có đan xen bởi cảm xúc vui buồn lẫn lộn, những lợi ích cuối cùng vẫn có sức nặng hơn nhiều so với chút không thoải mái tạm thời.

Ngược chiều, lá bài thể hiện sự thay đổi sẽ diễn ra khắc khe ngoài mức cần thiết đồng thời có thể mang theo cảm giác sợ hãi và lo âu. Cho dù sự thay đổi có diễn ra trong điều kiện như thế nào, lá bài vẫn thể hiện được sự hoàn thành một chu kỳ. Thứ nên quan tâm không phải là điểm khởi đầu mà là những cơ hội mới nằm ở cuối chuyến đi.

Xem bản dịch đầy đủ 78 lá bài Cosmos Tarot.

Bộ bài Cosmos Tarot and Oracle – Light Grey Art Lab

Dịch: Vinh Cao

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *